Instinkti – semena zaupanja, zaščite in borbe

V psihološki astrologiji instinkte simbolizira Mars, v grški mitologiji pa Ares, bog vojne in surove moči.
Piše: Aleksandra Šestir
Slika: Gregory Colbert

avtor

Ko opazujemo živali, divje ali udomačene, lahko samo občudujemo to, kako vztrajne in osredotočene so na doseganje tistega, kar si želijo. Vodi jih večinoma primarni instinkt po preživetju in zavetju, zato se njihove želje navezujejo na iskanje vode, hrane, domovanja in razmnoževanja. Za vse to pa se je treba boriti in pokazati premoč, divje živali v ta namen izražajo agresijo, udomačene pa z raznimi “fintami” in taktikami manipulirajo s človeškimi čustvi, da dobijo, kar si želijo. Ta živalska narava življenja, ta surovi instinkt po preživetju in osredotočenost na uporabo sredstev, s katerimi dosegamo svoj cilj, je seme vse človeške rase. V psihološki astrologiji ga simbolizira Mars, v grški mitologiji pa Ares, bog vojne in surove moči.

Mars se glede na položaj Sonca nahaja na zunanji orbiti Zemlje, s tem simbolizira mejo z družbenimi planeti (Jupiter in Saturn), zaščito pred zunanjimi vplivi in borbo za čedalje večji življenjski prostor, v katerem bo lahko zadovoljil osnovne življenjske in čustvene potrebe (Luna), se zavzemal za svoja stališča in prepričanja (Merkur) ter vzpostavljal uravnotežene odnose z ljudmi na podlagi svojih vrednot (Venera). Merkur in Venera sta planeta, ki se nahajata znotraj Zemljine orbite ter vodita do Sonca, našega potenciala in samouresničenja. Mars kot zunanji planet zato varuje in ščiti našo večplastno osebnost pred vdorom družbenih in kolektivnih prepričanj, standardov in pravil, hkrati pa skuša tudi sam prodreti v družbo z namenom uveljavljanja svoje volje, hotenj in želja. Sonce je general, ki zahteva uresničitev ciljev in želja, Mars pa njegov vojščak, ki načrtuje in organizira potrebna sredstva, s katerimi se bori za doseganje Sončevih ciljev.

VARNOSTNI MEHANIZMI LUNE

Neizpodbitno dejstvo je, da so živali bolj prepuščene življenju in so zato trdno povezane s svojimi instinkti, hotenji in naravo. Najbolj močno jih povezujemo z Luno, ki simbolizira osnovno varnost in je povezana z najbolj primarnimi potrebami prehranjevanja in ustvarjanja doma, življenjskega prostora, zaradi katerih se predvsem nekatere šibkejše živali povezujejo v skupnost, čredo, krdelo ali jato, da bi si zagotovili večjo premoč, zaščito in obrambo pred zunanjimi nevarnostmi. Luna in Mars sta tako temeljna in najbolj trdna, pristna vzgona živalskega sveta, od katerih se je civiliziran človek precej oddaljil zaradi pretirane rabe razuma, ki je kot zračni element najbolj oddaljen od Zemlje, narave.

Luna in Mars sta pri ljudeh najpogosteje podzavestno oz. nezavedno izražena. Z medijem Lune nosimo v sebi vse pretekle izkušnje v življenju, vse spomine in potlačena čustva, ki tvorijo notranjo psihično shemo, po kateri se orientira naša osebnost. Medsebojni odnosi z ljudmi so zato pod vplivom varnostnih mehanizmov Lune, ki se kažejo v našem, večinoma nezavednem, instinktivnem odzivanju in reakcijah na situacije, v katerih naša osebnost zazna (ne)varnost. Luna je sprožilec čustev, ki so se oblikovala v nekem preteklem dogodku, zaradi ranljivosti in nedolžnosti, občutka nepovezanosti, pomanjkanja bližine in grožnje, da nismo varni in da sami ne bomo zmogli preživeti. To je ta “živalski” instinkt, ki nam je prirojen in od katerega je odvisno, koliko smo zmožni zaupati življenju. Temelji zaupanja pa se najmočneje oblikujejo v prvih dveh letih življenja, ko smo v najbližjem odnosu z mamo. Njene psihične vsebine se takrat zelo subtilno, a zelo intenzivno prenašajo v psihično shemo otroka, okoli te sheme pa se potem oblikujejo varnostni mehanizmi, na podlagi katerih oblikujemo odnose in se pogojno odzivamo na situacije kasneje v življenju. Jedro ali seme našega življenja, delovanja in vedenja se torej skriva v zaupanju, ki je produkt našega prvega odnosa, odnosa z materjo. V naši rojstni karti ga simbolizira položaj in aspekti Lune.

TEMELJ VOLJE JE ZAUPANJE

Mars obkroži celoten zodiak v malo manj kot dveh letih (v 687 dnevih). Po enem letu doseže opozicijo z rojstnim Marsom. Prva se torej zgodi pri približno enem letu starosti, v katerem dojenček običajno shodi. Motiviran z željo, da razišče svoje bližnje okolje in višje ležeče predmete, se vztrajno poskuša postaviti na noge in preden mu to uspe, doživi številne padce. A vendar se vedno znova pobere, dokler njegov prvi samostojni cilj ni dosežen. To je človekov primarni zametek volje in seme borbenosti. Z njim osvajamo nove teritorije in branimo tisto, kar je naše.

Bolj ko se tranzitni Mars bliža začetnemu položaju rojstnega Marsa, bolj se začenjamo zavedati uporabe svoje volje. Prvi Marsov povratek se tako zgodi pri približno dveh letih starosti, ko začnemo čustveno izražati naše zahteve in potrebe. Naša volja in motivacija temeljita predvsem na vzpostavljenem zaupanju, ki se je oblikovalo v prvih dveh letih življenja. Mars instinktivno organizira sredstva, s katerimi se bori za doseganje svojih ciljev. V prvih letih življenja so ta sredstva emocionalne narave, saj kot malčki še ne poznamo drugačnih načinov za izpolnjevanje želja. Instinktivno odzivanje malčka se tako kaže skozi jok, jezo, ihto, histerijo, agresijo in manipulacijo. Taka čustva je pri malčku treba obvladovati in hkrati tudi podpreti, saj so le ta osnova za nadaljno borbenost, sposobnost dosegati bolj plemenite cilje. Odziv očeta pri tem igra bistveno vlogo, tu se malček morda prvič seznani z aktivnim principom življenja, ki ga simbolizira Mars, naš biološki ali krušni oče (lahko tudi katerakoli druga moška figura, ki je bila prisotna v našem zgodnjem otroštvu).

Vzor očeta oz. moške figure je zelo pomemben pri razvoju naše volje, motivacije, poguma, borbenosti, odločnosti, osredotočenosti in vztrajnosti. Ko malček opazuje svojega očeta pri njegovem delovanju in odzivanju, se v bistvu uči aktivnega principa življenja (od mame se uči bolj pasivnega, čustvenega principa življenja). Šibek oče je morda neodločen, preveč prilagodljiv, morda veliko obljublja, a ne zmore tega izpolniti, je vedno v ozadju, nezadovoljen s svojo pozicijo, ki si jo je ustvaril, zato beži od svojih odgovornosti ali pa z muko in odporom opravlja tisto, kar mu je naložila družba. Indikatorji šibkega očeta so tudi navidezna vsemogočnost, ki manipulira z otrokom z lažnimi obljubami ali lažnimi dejstvi, agresivnost, poniževanje, ustrahovanje, metanje lastne krivde na okolico (ali otroka), fizično, verbalno in psihično nasilje. Vedenjski vzorci očeta tako postanejo naši lastni instinkti v aktivnem pristopu do življenja, ki se kažejo skozi naš pogum – sposobnost uveljavljanja svoje volje, izražanja čustev, odločnosti in osredotočenosti na cilj, ki ga hočemo doseči. V rojstni karti to lahko začutimo preko položaja in aspektov, v katerih se nahaja Mars.

MARS KOT OSEBNI STRAŽAR

Luna in Mars sta tako po mojem mnenju najbolj temeljna simbola instinktov, s katerimi delujemo v svetu. Poglobljena analiza nam pomaga razumeti najbolj osnovne vzgibe – izkušnje in motivacijo, ki v nas aktivirajo čustva in pogum, s katerimi se nezavedno odzivamo, ščitimo in se borimo za svoj obstoj. Korenine Lune in Marsa najdemo pretežno v prvih dveh letih svojega življenja. Mars v tej prvi stopnji razvoja deluje kot zaščitnik čustev, obramba varnosti in hkrati prvi poskus osvajanja novih področij, ki so povezana z imetjem in posestvom kot prva kompenzacija čustev z materialom. S tem se otrok uči izraziti, kaj mu je všeč in kaj ne, oblikujejo se prve vrednote, ki pa so že domena Venere. V naslednjem prispevku bom predstavila svoj vidik razvoja Venere, ki jo ravno tako kot Luno v prvih dveh letih razvoja, ščiti in podpira Mars. Skozi več prispevkov bom skušala razjasniti bistveno vlogo Marsa pri vseh osebnih planetih ter njegov razvoj v plemenitega vojščaka, pomočnika na vseh življenjskih področjih osebnega in družbenega razvoja.

Pred tem pa vam dajem domačo nalogo. Opazujte vaše instinkte, odzive na odnose in situacije, ki se vam pogosto dogajajo. Skušajte najti vzrok za vedenja, na katera niste najbolj ponosni in bi jih želeli spremeniti. Če imate možnost, se pogovarjajte s svojimi starši ali s starejšimi sorojenci, skupaj se skušajte spomniti pomembnih dogodkov ali situacij iz prvih dveh let starosti. Na tak način je lažje priti do jedra, podzavestnega kontrolnega centra, ki narekuje naše odzive na svet. Ko enkrat najdemo vzrok, lahko spreminjamo posledice. S tem osvobajamo neželena čustva in vedenjske vzorce ter sproščamo vitalno energijo (Sonce), ki jo lahko potem usmerimo v bolj pristne, plemenite cilje, ki jih želimo doseči (Mars). Zato pravimo, da je Mars Sončev pomočnik.

Bi želeli izvedeti več o simbolni vlogi Lune in Marsa v vaši rojstni karti?

Z avtorico prispevka Aleksandro Šestir se lahko za individualno svetovanje dogovorite preko e-maila ksandarela@gmail.com ali na telefonski številki 051 359 898.

Morda vam bo všeč tudi

X