Primož Trubar, veliki reformator

Danes praznujemo dan reformacije, ki je tudi državni praznik in dela prost dan, simbolično pa obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika.

Piše: Manca Švara
Fotografija: Wikipedia

avtor

V času reformacije, ki se je začela v Nemčiji, smo Slovenci dobili prvo knjigo v maternem jeziku, ki jo je napisal Primož Trubar leta 1550 – Abecednik in Katekizem.

Primož Trubar se je rodil junija leta 1508 na Rašici pri Velikih Laščah in ker takrat še ni bilo krstnih matičnih knjig se za dan njegovega rojstva določa 8. ali 9. junij 1508. Zagotovo lahko trdimo, da pripada psihološkemu tipu mnogoterega in kulturnega misleca, Dvojčka. Z veliko verjetnostjo njegova astrološka karta kaže konjunkcijo Sonca in retrogradnega Merkurja v Dvojčkih, blizu pa je tudi Luna, kar pomeni, da je bila individuacija preko besed, pisanja, prevajanja za Trubarja zelo pomembno življenjsko delo. V kozmološki matrici še posebej izstopa T-kvadrat Sonca z Plutonom v Strelcu in kvadratu z Marsom v Devici. Revolucionarnost njegovih dejanj je pomenila spopad z dogmami takratnega cerkvenega sveta.

Trubar se je po očetu pisal Malnar (Mlinar), po materi pa Trobar, od leta 1526 pa se je pod pisma začel podpisovati kot Trubar. Leta 1520 mu je Turjaški grof omogočil šolanje za duhovnika, kar je bila takrat edina možnost za široko humanistično izobrazbo. Nadarjeni mladenič je tako dobil temeljno izobrazbo iz gramatike, dialektike, retorike in nemščine.

Kip Primoža Trubarja, ki ga je naredil Franc Berneker leta 1910. Kip stoji v Trubarjevem parku nasproti Muzeja moderne umetnosti v Ljubljani.

Po različnih službovanjih v Sloveniji se je v tem času seznanil tudi z deli reformatorjev, predvsem pa z deli Martina Luthra in Calvina. Ker je uradna cerkev takrat protestante preganjala je bil Trubar leta 1548 izgnan v Nemčijo, kjer se je sicer hitro vključil v luterantsko skupnost in kasneje tudi uradno prestopil k augsburški veroizpovedi in postal protestant.

V Nemčiji je Trubar najprej služboval v Rotgenburgu, kjer se je tudi poročil z Barbaro Sitar in imel štiri otroke, kmalu po letu 1550 pa je dobil župnijo v Kemptnu in tam deloval med letoma 1553-1561. Tu je tudi ustanovil tiskarno za tiskanje knjig v glagolici in cirilici.

Njegov revolucionarni zanos je vsekakor omogočil razvoj slovenske književnosti, njegova osnovna ideja pa je bila seznanjanje Slovencev z verskimi vsebinami s pomočjo tiska. Njegovo delo je nadaljeval sin Felicijan, Trubarjev zadnji prevod Hišne postile, je sin izdal 9 let po njegovi smrti. Nazadnje je živel v Derendingenu, kjer je tudi pokopan. Umrl je star 78 let.

Kozmološka matrica Primoža Trubarja (gregorijanski koledar)

Morda vam bo všeč tudi

X