Odpiranje srca: na afekte osredotočeno klinično delo z žrtvami zgodnje travme

Dr. Kalsched raziskuje travme iz najzgodnejšega obdobja življenja.

Piše: Lucija Logar
Fotografija: Manca Švara

avtor

Dr. Donald Kalsched, klinični psiholog, ameriški jungovski psihoanalitik ter predavatelj, zadnjih nekaj desetletij raziskuje in piše o pacientih, ki so utrpeli zgodnjo travmo, to je travmo v najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja. V enem svojih najbolj znanih del – v knjigi Notranji svet travme: Arhetipske obrambe osebnega duha[1], je disociativne arhetipske obrambe, ki otroku omogočijo preživetje, poimenoval »samozaščitni sistem«.

Konec avgusta letos sem se udeležila mednarodnega psihoanalitičnega kongresa na Dunaju, kjer je imel Kalsched osrednje predavanje. Tokrat je na svojem predavanju izpostavil afekte in telo, ki so ključni pri razumevanju in terapiji travme. Udeleženci smo bili navdušeni nad vsebino in načinom njegovega predavanja, saj je na njem izpostavil tudi svojo osebno zgodbo ter predstavil klinični primer iz svoje prakse, povezan z naslovno temo odpiranja srca in na afekte osredotočenega kliničnega dela.

POMEMBNA POVEZAVA MED ČUSTVI IN TELESOM

Na njegovo nadaljnje poglobljeno raziskovanje travme, usmerjeno v afekte in z njimi povezano zdravljenje, je pomembno vplival predvsem psihoanalitik Paul Russel, ki je ugotovil, da je »travma poškodba sposobnosti čustvovanja«. Pacienti, ki so preživeli travmo, so morali izklopiti svoja čustvena doživljanja, da so preživeli. »Lahko rečemo, da so bila njihova srca zlomljena, še preden so se sploh razvila,« je izpostavil dr. Kalsched.

Pokazal je na pomembno povezavo med čustvi in telesom, kajti čustva prebivajo v telesu. Zato je pomembno, da dajemo telesu v terapiji več pozornosti, kar velja tudi pri obravnavi travme.

Svoje predavanje je zaključil z naslednjimi besedami: »Ko poskušamo zdraviti svojo sposobnost čustvovanja, je naš cilj zavedanje srca. To je zame numinozna skrivnost, ki jo Jung imenuje mysterium coniunctionis. Srce je skriti tretji. In prav z zdravljenjem zlomljenega srca lahko pomagamo sebi in svojim pacientom popraviti kapaciteto in sposobnost čustvovanja.«

Udeležba na njegovem predavanju na Dunaju je imela tudi zame velik pomen, saj sem imela priložnost poglobiti svoje znanje o travmi in osebno spoznati avtorja knjige, ki sem jo letos prevedla.


[1] Kalsched, D., Notranji svet travme: arhetipske obrambe osebnega duha, prevedla Lucija Logar. Ljubljana: Hermes IPAL, 2019.

Morda vam bo všeč tudi

X